Cloud of Welding

De Cloud of Welding is in de trend van: enkel stuks productie, zonder afkeur produceren m.b.v. digital twin technologie binnen het project Smart Welding Factory (SWF) ontwikkeld. De Cloud of Welding heeft als doel bedrijven laagdrempelig voort te helpen met het digitaliseren en optimaliseren van (las)robotproductie. De Cloud of Welding maakt het mogelijk om vanuit één platform verschillende merken CAD pakketten, verschillende merken lasrobots, cobots en verschillende merken lasbronnen aan elkaar te koppelen. In de Cloud of Welding kan (las) data uitgewisseld worden, robots automatisch geprogrammeerd en kan kwaliteit worden geborgd. Bedrijven die gebruik maken van lasrobots en het onderwijs kunnen nu ook gebruik maken van de Cloud of Welding.

De Cloud of Welding bestaat uit: de SWF lasparameter database en de SWF webinterface. De lasparameter database en de webinterface zijn na registratie voor een gebruikers account voor iedereen toegankelijk. Om de gedownloade programma’s uit de webinterface te kunnen uploaden en afspelen op de robot is een digital twin omgeving van de robotinstallatie(s) nodig.

De SWF lasparameter database

In de SWF lasparameter database worden door gebruikers lasparameters van welk merk lasbron dan ook verzameld en gestructureerd opgeslagen voor hergebruik. Het doel van de SWF lasparameter database:

De functies in de SWF lasparameter database:

De SWF web interface

De SWF web interface heeft als doel:

De functies in de SWF web interface:

Randvoorwaarden om gebruik te kunnen maken van de Cloud of Welding is de aanwezigheid van:

Geïnteresseerd?

Download voor algemene informatie over de Cloud of Welding de publicatie: “Automatisch lasrobots programmeren met behulp van digital twin en cloud technologieën” van de LAC Meet & Learn community: https://www.lac.nl/meet-learn-community/ of neem voor meer specifieke toepassingen implementatie, opleidingen, het gebruik van de Cloud of Welding of het aanvragen van een gebruiker account contact met ons op: info@lac.nl